Inkxaso yeLizwi leSiseko

iminikelo

Iminikelo yakho inceda iLizwi Foundation ukuba liqhubeke nomsebenzi walo wokwenza ukuba iincwadi zePercival zifumaneke kubantu behlabathi. Ukuba uyakuqonda ukubaluleka kwelifa likaHarold W. Percival eluntwini kwaye ufuna ukusixhasa kule nzame, umnikelo wakho uyakusinceda ukuba sabelane ngemisebenzi yakhe nenani elikhulu labantu. Yonke iminikelo kwiLizwi eSisiseko, Inc.


Ukuba ungathanda ukufaka isandla ngeposi, idilesi yethu:

I-Word Foundation, Inc.
PO Box 17510
ERochester, NY 14617