IZiko eliSiseko

UKUCINGA NOKUQINISA

UHarold W. Percival

ISIQULATHO

KWI COVER
IPHEPHA IPHEPHA
COPYRIGHT
UKUZALWA
ISIQULATHO
Uluhlu lweESYMBOLS, IMIMISELWANO NEZIBONELELO
UKUPHATHWA
INDLELA YOKUZIPHATHA NGAMNYE
ISAHLUKO I • INTSHAYELELO
ISAHLUKO II • INJONGO NESICWANGCISO SEYUNIVESITHI
Icandelo 1 Kukho injongo kunye nesicwangciso ku-Universal. Umthetho weengcinga. Iinkolo. Umphefumlo. Iingcamango ngokubhekisele kwisiphelo somphefumlo.
Icandelo 2 Umphefumlo.
Icandelo 3 Inkcazo yenkqubo yeNdalo iphela. Ixesha. Isithuba. Ubungakanani.
Icandelo 4 Isicwangciso esimalunga nomhlaba.
Icandelo 5 Utshintsho lweyunithi yefom yokuphefumla kwisimo se-aia. Uku-odola okungapheliyo kwenkqubela phambili. URhulumente wehlabathi. “Ukuwa komntu.” Ukuhlaziywa komzimba. Iphambi leyunithi ukusuka kwindalo-ukuya kwicala lokuqonda.
ISAHLUKO III • IINJONGO ZOMTHETHO WOKUCINGA
Icandelo 1 Umthetho wokucinga kwiinkolo nakwiingozi.
Icandelo 2 Ingozi kukukhuphela ngaphandle kwengcinga. Injongo yengozi. Ukuchazwa kwengozi. Iingozi kwimbali.
Icandelo 3 Iinkolo. Oothixo. Amabango abo. Isidingo seenkolo. Ikhowudi yokuziphatha.
Icandelo 4 Ingqumbo kaThixo. Ikamva loluntu. Olona kholo lwangaphakathi lububulungisa.
Icandelo 5 Ibali lesono sokuqala.
Icandelo 6 Ikhowudi yokuziphatha kwiinkolo.
ISAHLUKO IV • UKUSEBENZA KOMTHETHO WOKUCINGA
Icandelo 1 Umcimbi. Iiyunithi. Ubukrelekrele. Umntu oziqu zithathu. Umntu ongumntu.
Icandelo 2 Ingqondo. Ukucinga. Ingcinga yinto. Iimozulu zeStrune Self. Ziveliswa njani iingcinga.
Icandelo 3 Ikhosi kunye nokuphuma ngaphandle kwengcinga. Uluvo olungaphakathi lwendlela yobulungisa.
Icandelo 4 Umthetho weengcinga. Ingaphandle kunye nezinto zangaphakathi. Iziphumo zengqondo, ingqondo, kunye no noetic. Amandla okucinga. Ukulungelelanisa ingcinga. Imijikelezo.
Icandelo 5 Ukukhutshwa kwangaphandle kwengcinga kuziswa njani. Iiarhente zomthetho. Ukuthoba okanye ukulibaziseka.
Icandelo 6 Imisebenzi yomntu. Uxanduva Isazela. Isono.
Icandelo 7 Umthetho weengcinga. Indawo yokomzimba, yengqondo, yengqondo, kunye nembono.
ISAHLUKO V • UKUPHILA KWAKUDALA
Icandelo 1 Oko kubandakanya ikamva lomzimba kubandakanya.
Icandelo 2 Iimeko zangaphandle njengokuphelelwa komzimba.
Icandelo 3 Ilifa ngokwasemzimbeni lixesha elizayo. Imizimba esempilweni okanye egulayo. Iintshutshiso ezingalunganga. Iimpazamo zobulungisa. I-idiots ye-Congenital. Isithuba sobomi. Indlela yokufa.
Icandelo 4 Imali. Uthixo wemali. Ubuhlwempu. Ukubuyela umva. Isela elizelweyo. Akukho ngengozi yobutyebi okanye nelifa.
Icandelo 5 Ikamva leqela. Ukuvuka nokuwa kwesizwe. Izibakala zembali. Iiarhente zomthetho. Iinkolo njengeziphelo zeqela. Kutheni umntu ezalelwa kwinkolo.
Icandelo 6 URhulumente wehlabathi. Njani inkcaza yomntu, uluntu, okanye isizwe ezenziwa ngokucinga; kwaye kulawulwa njani ikamva.
Icandelo 7 Izinto ezinokubangela isiphithiphithi emhlabeni. Ingqondi zilawula ukulandelelana kweziganeko.
ISAHLUKO VI • UKUPHELELWA KWENGQONDO
Icandelo 1 Indawo eya kuyo. Ngqongqo ngokwasemoyeni. Iiklasi ezintandathu zekamva lomqondo. I-aia. Ifom yokuphefumla.
Icandelo 2 Indawo eya kuyo. Iimpembelelo zokukhulelwa. Iiklasi ezintandathu zekamva lomqondo.
Icandelo 3 Indawo eya kuyo. Iimpembelelo zokukhulelwa. Ingqondo. Ukuphuhliswa kwesibeleko.
Icandelo 4 Iimpembelelo zabazali. Iingcamango zomama. Ilifa leengcinga zangaphambili.
Icandelo 5 Iminyaka yokuqala yobomi. Ilifa leengqondo.
Icandelo 6 Ukuphakathi. Ukuhanjiswa kwezinto Iziqendu.
Icandelo 7 Intlahla. Amandla eengqondo.
Icandelo 8 IPranayama. Ii-Psychic phenomena ezenziwe ngabasebenzi.
Icandelo 9 Umazibuthe wakho.
Icandelo 10 Uhambo. Imibala. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi.
Icandelo 11 Iinkolo, njengendawo yokomoya.
Icandelo 12 Indawo yengqondo ibandakanya urhulumente kunye namaziko.
Icandelo 13 Indawo yengqondo ebandakanya amaqela emimoya kunye neqela.
Icandelo 14 Imikhwa, izithethe kunye neefashoni ziziphelo zengqondo.
Icandelo 15 Ukungcakaza. Ukusela. Umoya wotywala.
Icandelo 16 Isithokothoko, inkanuko, ulunya, uloyiko, ithemba, ulonwabo, intembeko, ukonwaba,
Icandelo 17 Ukulala.
Icandelo 18 Amaphupha. Ubusuku. Ukuphawuleka kwamaphupha. Ukulala kakhulu. Ixesha lokulala.
Icandelo 19 I-Hallucinations. I-Somnambulism. Unyango.
Icandelo 20 Inkqubo yokufa. Ukutshiswa. Ukwazi ngexesha lokufa.
Icandelo 21 Emva kokufa. Unxibelelwano nabafi. Iimpawu. Umenzi uyazi ukuba umzimba wakhe ufile.
Icandelo 22 Amanqanaba alishumi elinambini omenzayo, ukusuka kubomi bomhlaba ukuya kwelinye. Emva kokufa umenzi wobomi ubomi obuyinxalenye. Umgwebo. Isihogo senziwa yiminqweno. Umtyholi.
Icandelo 23 Izulu liyinyani. Ukuphinda ubekhona kwinxalenye elandelayo yokwenza.
ISAHLUKO VII • UKUPHILA KWENGQONDO
Icandelo 1 Imeko yengqondo yomntu.
Icandelo 2 Ubukrelekrele. Umntu oziqu zithathu. Imiyalelo emithathu yeeNgcali. Ukukhanya kobukrelekrele.
Icandelo 3 Ukucinga okwenyani. Ukucinga okusebenzayo; ukucinga nje. Iingqondo ezintathu zomenzi. Malunga nokusilela kwemigaqo. Ukuchaneka-kunye nesizathu. Iingqondo ezisixhenxe zosiThathu. Ingcinga yomntu yinto kwaye inenkqubo. Ukukhuphela ngaphandle kwengcinga.
Icandelo 4 Iingcinga zabantu zihamba ngeendlela ezibethayo.
Icandelo 5 Uhlobo lobume bengqondo yomntu. Inkalo yokuziphatha ekucingeni. Ingcinga yesigqibo. Isimo sengqondo kunye neseti yengqondo. Ulwazi-ngqondo kunye nolwazi lokuziqonda. Isazela. Ukunyaniseka kwimo yengqondo. Iziphumo zokucinga ngokunyaniseka. Ukucinga ngokunganyaniseki. Ukucinga ubuxoki.
Icandelo 6 Uxanduva kunye noxanduva. Ulwazi lokufunda kunye nokuqonda. Ukwenza umsebenzi wokufunda nokwenza ulwazi. Ingqondo.
Icandelo 7 Genius.
Icandelo 8 Iindidi ezine zabantu.
Icandelo 9 Ukuqonda isiQalo. Umhlaba osisigxina wenyama okanye Realm of Permanence, kunye nomhlaba omine. Uvavanyo lovavanyo lwesini. "Ukuwa" komenzi. Abenzi baba phantsi kokubakho kwakhona kwimizimba yamadoda neyabafazi.
Icandelo 10 Imbali engaphambi kwexesha. Kuqala, okwesibini, kunye neyesithathu kwimpucuko esemhlabeni yomntu. Bawile abenzi bezinto zomhlaba.
Icandelo 11 Impucuko yesine. Izilumko amadoda. Ukunyuka nokuwa kwemijikelezo. Ukunyuka komjikelo wamva nje.
Icandelo 12 Iifom zendalo zeza ngokuphefumla kwiindidi zabantu. Kukho ukuqhubela phambili, kodwa akukho ndaleko. Izixhobo kwiifom zezilwanyana kunye nezityalo zilahliwe kwiimvakalelo kunye neminqweno yabantu. Izixhobo kwi-vermin, kwiintyatyambo.
Icandelo 13 Imbali yezikumkani zendalo. Indalo ngokuphefumla kunye nokuthetha. Ukucinga phantsi kohlobo lwesibini. Umzimba womntu ngumzekelo wobukumkani bendalo. Ubukrelekrele kwindalo.
Icandelo 14 Eli lixesha lokucinga. Izikolo zeengcinga.
Icandelo 15 Iintsomi.
Icandelo 16 Ukusebenzelana nemimoya.
Icandelo 17 Izikolo zokucinga zisebenzisa ukucinga ukucinga ukuvelisa iziphumo zomzimba ngokuthe ngqo. Ukuphiliswa kwengqondo.
Icandelo 18 Iingcinga yimbewu yesifo.
Icandelo 19 Injongo yesifo. Unyango olunyulu. Malunga nezikolo zeengcinga zokuphelisa izifo kunye nentlupheko.
Icandelo 20 Ukucinga ngokuchasene nesifo. Ezinye iindlela zonyango lwengqondo. Akukho ukubaleka kwintlawulo nasekufundeni.
Icandelo 21 Abanyangi ngengqondo kunye neenkqubo zabo.
Icandelo 22 Ukholo.
Icandelo 23 Imagneti yezilwanyana. Uhanahaniso. Ubungozi bayo. I-Trance ithi. Ukwenzakala okunganakwenzakaliswa, ngelixa ubusephupheni.
Icandelo 24 Ukuziqonda ngokwakho. Ukuvuselelwa kolwazi olityelweyo.
Icandelo 25 Isicebiso sakho. Ukusetyenziswa ngabom kokucinga okudlayo. Imizekelo yefomyula.
Icandelo 26 Intshukumo yeMpuma. Irekhodi laseMpuma lolwazi. Ukuphuculwa kolwazi lwakudala. Ubume beIndiya.
Icandelo 27 Umphefumlo. Yintoni eyenziwa ngumphefumlo. Ukuphefumla. Ukuphefumla kwengqondo. Umoya wokuphefumla. Ukuphefumla kane komzimba. IPranayama. Ubungozi bayo.
Icandelo 28 Inkqubo yePatanjali. Amanyathelo akhe asibhozo e-yoga. Amagqabantshintshi akudala. Ukuhlolwa kwenkqubo yakhe. Intsingiselo yangaphakathi yamagama athile eSanskrit. Imfundiso yakudala ekuphela kwayo inokutsalwa. Yintoni efunwa yiNtshona.
Icandelo 29 Ukuhamba kwe-Theosophical. Iimfundiso ze-Theosophy.
Icandelo 30 Amazwe omntu lomntu ubuthongo obunzulu.
Icandelo 31 Isiphelo sentloko kwisimo sokufa. Umjikelo wamanqanaba alishumi elinambini ukusuka kubomi ukuya ebomini. Helle kunye namazulu.
ISAHLUKO VIII • ISIHLOKO
Icandelo 1 Ulwazi lokuziqonda emzimbeni. Ilizwe lemibongo. Ukuzazi komntu okwaziyo ukuba nguPrune- Self. Xa ulwazi lokuziqonda emzimbeni lufumaneka emntwini.
Icandelo 2 Uvavanyo kunye nokulingwa kwezesini. Uqikelelo lwefom yabasetyhini. Imifanekiso. Imbali yesiqu esiThathu.
Icandelo 3 Ukukhanya kobukrelekrele. Ukukhanya kulwazi lweTruneune; kulowo ucinga; kwisenzi. UkuKhanya okuye kwindalo.
Icandelo 4 Ubukrelekrele kwindalo buvela ebantwini. Ukutsalwa kwendalo kokuKhanya. Ukuphulukana kokuKhanya kwindalo.
Icandelo 5 Ukubuya okuzenzekelayo kokuKhanya kwindalo. Intsholongwane yenyanga. Ukuzibamba.
Icandelo 6 Ukuhlaziywa kwakhona kokukhanya ngokuzilawula. Ukuphulukana nentsholongwane yenyanga. Ukugcinwa kwentsholongwane yenyanga. Intsholongwane yelanga. Isimo esingcwele, okanye "esingalunganga," isengqondo entloko. Ukuvuselelwa komzimba wenyama. UHiram Abiff. Imvelaphi yobuKristu.
Icandelo 7 Iidigri ezintathu zokukhanya ezivela kwi-Intelligences. Ukucinga ngaphandle kokudala iingcinga okanye ikamva. Amabhodi omenzi, ocinga, kunye nolwazi lweTruneune Self, ngaphakathi komzimba ogqibeleleyo womzimba.
Icandelo 8 Okufunwa nguwe. Ingxaki yenkululeko yokuzikhethela.
ISAHLUKO IX • UKUBA BEKHONA
Icandelo 1 Ukuphinda kumbi: Ukwenziwa komntu ngumntu. Umntu oziqu zithathu. Ukukhanya kobukrelekrele. Umzimba womntu njengekhonkco phakathi kwendalo kunye nomenzi. Ukufa komzimba. Umenzi emva kokuba efile. Ukuphinda ubekho komenzi.
Icandelo 2 Iindidi ezine zeeyunithi. Ukuqhubela phambili kweeyunithi.
Icandelo 3 Ukuphakamisa i-aia ukuze ibe yi-Triune Self kwindawo yokuDala. Umsebenzi womenzi wayo, emzimbeni ogqibeleleyo. Ukuziva unomdla kunye nomnqweno kuvelise utshintsho emzimbeni. Zimbini, okanye zimbini. Isilingo kunye novavanyo lokuzisa imvakalelo kunye nomnqweno kwimanyano elungelelanisiweyo.
Icandelo 4 "Ukuwa komntu," okt. Utshintsho emzimbeni. Ukufa. Ukuphinda ubekho kwilungu lendoda okanye owasetyhini. Abenzi ngoku basemhlabeni. Imijikelezo yeeyunithi ngemizimba yabantu.
Icandelo 5 Okwesine kwempucuko. Utshintsho emhlabeni. Imikhosi. Izimbiwa, izityalo kunye neentyatyambo. Iindidi ezahlukeneyo zaveliswa ziingcinga zabantu.
Icandelo 6 Okwesine kwempucuko. Impucuko encinci.
Icandelo 7 Okwesine kwempucuko. Oorhulumente. Iimfundiso zakudala zokukhanya koBukrelekrele. Iinkolo.
Icandelo 8 Abenzi ngoku emhlabeni bavela ngaphambi kwexesha lomhlaba. Ukusilela komenzi ukwenza ngcono. Ibali lokuziva unomdla kunye nomnqweno. Upelo lwesini. Injongo yokuphinda ubekho.
Icandelo 9 Ukubaluleka komzimba wenyama. Ukuhlaziywa kwakhona kokuKhanya. Ukufa komzimba. Ukujikeleza kweyunithi. Ukubuyiselwa kweiyunithi emzimbeni.
Icandelo 10 Ukwenza-emzimbeni-komzimba. Impazamo ekuqondeni u "I." ubuntu kunye nokuphila kwakhona. Isenzi sokwenza emva kokufa. Izahlulo azikho emzimbeni. Njani isahlulo sokwenziwa komlinganiswa ukuba siphinde sibekho.
Icandelo 11 Iingcinga zishwankathelwe ngokufa komzuzu. Izehlo ezimiselwe emva koko, kubomi obulandelayo. I-flare-up kwiklasikhi yaseGrisi. Into malunga namaYuda. Isitampu sikaThixo ngexesha lokuzalwa. Intsapho. Isini. Isizathu sokutshintsha isini.
Icandelo 12 Into emiselwe kwangaphambili luhlobo lomzimba. Ilifa ngokwasemzimbeni kunye nokuba lilinganiselwe njani. Imisebenzi ephambili yendane. Izifo. Iziganeko eziphambili ebomini. Unokoyiswa njani ikamva lakho.
Icandelo 13 Ixesha phakathi kwezinto ezikhoyo. Malunga nemizimba yasezulwini. Ixesha. Kutheni abantu belingana kwiminyaka abaphila kuyo.
Icandelo 14 Yonke into emva kokufa ikamva. I-Inventors. I-Hellas yakudala. Ukuphinda ubekho kumaqela ezizwe. Amaziko empucuko aphumeleleyo. IGrisi, iJiphutha, iIndiya.
Icandelo 15 Uqeqesho lwenxalenye yesenzi nangona imemori ingekhoyo. Ingqondo yomzimba. Inkumbulo yokwenza Inkumbulo yengqondo. Inkumbulo elungileyo. Inkumbulo emva kokufa.
Icandelo 16 Kutheni unethamsanqa ukuba umntu angabukhumbuli ubukho bakhe bangaphambili. Uqeqesho lwenziwa. Umntu ucinga ngesiqu sakhe njengomzimba onegama. Ukwazi of kwaye njenge. “Ndim” obuxoki kunye nokukhohlisa.
Icandelo 17 Xa ubukho bendawo yokumisa inxenye iyekile. Icandelo lokwenza elahlekileyo. Iihells ngaphakathi komhlaba crust. Umntu oneqhenqa. Inxila. Iziyobisi fiends. Imo yomlingisi “olahlekileyo” Ukuvuselela amandla omzimba. Uvavanyo apho abenzi basilele khona.
Icandelo 18 Isishwankathelo sezahluko ezingaphambili. Ukwazi into enye kuyinyani. Indoda njengeziko lehlabathi lexesha. Imijikelezo yeeyunithi. Amaziko asisigxina. Iirekhodi zeengcinga zenziwe ngamanqaku. Isiphelo sabantu sibhalwe kwiindawo ezinenkwenkwezi. Ukulungelelanisa ingcinga. Imijikelezo yokucinga. Isidima apho izinto zibonwa khona. Izishungeni zizinto eziphambili. Kutheni indalo ifuna umenzi. Izizathu. Izinto ezibalulekileyo ebomini.
ISAHLUKO X UTHIXO NEENKOLO ZABO
Icandelo 1 Iinkolo; kwinto esekwe kuyo. Kutheni ukukholelwa kuThixo wobuqu. Iingxaki inkolo kufuneka ihlangane. Yonke inkolo ibhetele kunenye.
Icandelo 2 Iiklasi zikaThixo. Oothixo beenkolo; bavela njani. Bahlala ixesha elingakanani. Imbonakalo kaThixo. Utshintsho loThixo. Oothixo banayo kuphela into enabantu abadalileyo kwaye bayigcine. Igama likaThixo. Oothixo bobuKristu.
Icandelo 3 Iimpawu zomntu zikaThixo. Ulwazi ngoThixo. Izinto kunye nezinto anomdla kuzo. Ubudlelwane boThixo. Ikhowudi yokuziphatha. Iflethi. OoThixo baphulukana namandla abo. Inokwenziwa nguThixo into enokumnqula; into angakwaziyo ukuyenza. Emva kokufa. Abangakholwayo. Umthandazo.
Icandelo 4 Izibonelelo zokukholelwa kuThixo. Ukufuna uThixo. Umthandazo. Ngaphandle kweemfundiso kunye nobomi bangaphakathi. Iimfundiso zangaphakathi. Zili-12 iintlobo zeemfundiso. Nqula uYehova. Oonobumba besiHebhere. Inkolo yamaKrestu. NguSt. Ibali likaYesu. Iziganeko zophawu. Ubukumkani bamazulu, kunye noBukumkani bukaThixo. UBathathu Emnye ongumKristu.
Icandelo 5 Ukutolikwa kwamazwi eBhayibhile. Ibali lika-Adam no-Eva. Ukulingwa kunye nokuvavanywa kwezesondo. “Ukuwa komntu.” Ukungafi. NguSt. Ukuvuselelwa komzimba. Wayengubani kwaye ngubani uYesu? Umyalezo kaYesu. UYesu, umfuziselo womntu. Umyalelo kaMelkitsedeke. Ubhaptizo. Isenzo sesondo, isono sokuqala. UBathathu Emnye. Ukungena kwiNdlela eNkulu.
ISAHLUKO XI • INDLELA ENKULU
Icandelo 1 “Imvelaphi” yomntu. Akukho nto ivela ngaphandle, okokuqala, Imfihlakalo yophuhliso lweeseli zeentsholongwane. Ikamva lomntu. Eyona ndlela inkulu. Bhuti. Iimfihlelo zamandulo. Ukuqalisa. I-Alchemists. Rosicrucians.
Icandelo 2 I-Triune Self igqibelele. Indlela ezintathu zantathu, kunye neendlela ezintathu zeNdlela nganye. Inyanga, ilanga nelanga. Ukuqonda okungcwele, “okungaqhelekanga”. Uhlobo, ubomi, kunye neendlela ezikhanyayo zeNdlela emzimbeni.
Icandelo 3 Indlela yokucinga. Ukunyaniseka nokunyaniseka njengesiseko senkqubela. Okomzimba, kokomqondo, iimfuno zengqondo. Utshintsho emzimbeni wenkqubo yokuvela ngokutsha.
Icandelo 4 Ukungena kwiNdlela. Ubomi obutsha buyavuleka. Ukuqhubela phambili kwifom, ubomi, kunye neendlela ezikhanyayo. Inyanga, ilanga nelanga. Ibrorho phakathi kweenkqubo ezimbini zeesistim. Olunye utshintsho olwenzekayo emzimbeni. Umzimba ogqibeleleyo, ongafiyo, ongumzimba. Imizimba emithathu yangaphakathi yomenzi, umntu ocinga ngayo, eyazi iTowerune Self, ngaphakathi komzimba ogqibeleleyo.
Icandelo 5 Indlela emhlabeni. I-ongoer ishiya umhlaba. Indlela yefom; akubona apho. Isithunzi sabafi. Izahlulo ezilahlekileyo Ukhetho.
Icandelo 6 Umninimzi wobomi; kwindlela yokukhanya, emhlabeni. Uyazazi ukuba ungubani. Olunye ukhetho.
Icandelo 7 Ukuzilungiselela ukungena kwiNdlela. Ukunyaniseka nokunyaniseka. Ukuphefumla kwakhona. Amanqanaba amane okucinga.
ISAHLUKO XII • INGCACISO OKANYE ISANGQA
Icandelo 1 Ukudalwa kwengcinga. Indlela yokucinga ngokwakha ngaphakathi kwenqaku. Ukucinga kwabantu. Ukucinga okwenziwe zii-Intelligences. Ukucinga okungadali iingcinga, okanye ikamva.
Icandelo 2 Indlela yokucinga kwindalo yefashoni. Iifom zendalo zivela kwiingcinga zabantu. I-pre-chemistry.
Icandelo 3 Umgaqo-siseko wento. Iiyunithi.
Icandelo 4 Iingcinga ezigwenxa. Ubungakanani. Imizimba yasezulwini. Ixesha. Isithuba.
ISAHLUKO XIII • ISANGQA OKANYE IZODIYA
Icandelo 1 Iimpawu zejometri. Isangqa esineeMpawu eziliShumi elinambini ezingenamagama. Ixabiso lesimboli ye-zodiacal.
Icandelo 2 Zifanekisela ntoni i-zodiac kunye namanqaku ayo alishumi elinambini.
Icandelo 3 I-zodiac enxulumene nomzimba womntu; kwiZiko lobuqu ezintathu; kubuNgcali.
Icandelo 4 I-zodiac ityhila injongo ye-Universal.
Icandelo 5 I-zodiac njengengxelo eyimbali kunye nesiprofetho; njengewotshi yokulinganisa inkqubela phambili kwindalo nakwicala lokuqonda, nakwisakhiwo esingaphandle kwengcinga.
Icandelo 6 Amaqela eempawu zodiacal. Isicelo kumzimba womntu.
ISAHLUKO XIV
Icandelo 1 Inkqubo yokucinga ngaphandle kokudala ikamva. Nento echaphazelekayo. Kwinto engakhathalelwanga. Yenzelwe bani. Imvelaphi yale nkqubo. Akukho titshala uyimfuneko. Ukushokoxeka. Izinto zokuqala zingaqondwa.
Icandelo 2 Ukuphinda kumbi: Ukwenziwa komntu. Iiyunithi. Iimvakalelo. Umphefumlo. Ifom yokuphefumla. I-aia. Imizimba yabantu kunye nendalo engaphandle.
Icandelo 3 Ubhaliso luyaqhubeka. Icandelo lokwenza emzimbeni. I-Triune Self kunye namacandelo ayo amathathu. Izahlulo ezilishumi elinambini zokwenza. Ixesha elingakanani umntu engonelisekanga.
Icandelo 4 Ubhangiso luyaqhubeka. Umenzi njengemvakalelo kunye nomnqweno. Izahlulo ezilishumi elinambini zokwenza. Imeko yengqondo.
Icandelo 5 Ubhaliso luyaqhubeka. Ukucinga komntu oziqu zithathu. Iingqondo ezintathu zomenzi. Iingqondo zomcingeli nokwazi. Ungakanani na umnqweno othetha endaweni elungileyo? umjikelo obuyiselweyo. Imeko yengqondo.
Icandelo 6 Ubhangiso luyaqhubeka. Umazi weTruneune Self, selfness kunye ne-I-ness. Imeko yemibono. Oko umntu akwaziyo njenge. Ukuziva wedwa yomnqweno. Ukuqonda ukuba uneSazela.
Icandelo 7 Inkqubo yokuCinga. Yintoni. Amanqanaba ku: Indlela eya kuLwazi lokungafi.
IISYMBOLS, IMIMISELWANO NEZIBONELELO
INKCAZELO NEENKCAZO
ISIHLOMELO
INDAWO YOKUGQIBELA