Idemokhrasi iZiqu-zoRhulumente

$14.00

Kule ncwadi, uMnu. Percival ubonelela ngengcinga entsha kunye nenkululeko entsha yedemokrasi “eyinyani”, apho imicimbi yobuqu neyezelizwe ingeniswa kwindawo eboniswa iinyaniso zanaphakade.

Qhubeka uthenga