IMason and Symbols Ukukhanyisa ukukhanya okutsha kwiisimboli zakudala, iisimboli, izixhobo, imihlaba, iimfundiso kunye neenjongo eziphakamileyo zeFreemasonry.

Lo Myalelo wakudala ubekhona phantsi kwegama elinye okanye elinye kwakudala ngaphambi kokuba kwakhiwe iphiramidi yakudala. Mdala kunayo nayiphi na inkolo eyaziwayo namhlanje! Umbhali uxela ukuba Ukuphelisa umntu kukulawula umntu — kukuziqonda emzimbeni wakho wonke.

IMason and Symbols ukhanyisa indlela nawuphi na umntu onokukhetha ukulungiselela iinjongo eziphezulu zoluntu-Ulwazi lokuzimela, Ukuvuselela nokuQaphela ukungafi.