UMnu. Percival unikeza ingcamango entsha kunye neyopheleleyo yeDemokhrasi, apho imibandela yobuqu kunye neyesizwe ifakwa phantsi kweenkwenkwezi ezingunaphakade.

Oku akuyona incwadi yezopolitiko, njengoko kuqondwa ngokubanzi. Uluhlu lweengqungquthela zengqungquthela ezibonisa ukudibanisa ngqo phakathi kokuzimela kwimizimba yabantu kunye nemicimbi yehlabathi esiphila kuyo.

Ngeli xesha elibalulekileyo kwimpucuko yethu, amandla amatsha okutshatyalaliswa avele avele ukuba angavakala ukutyunjwa kwezinto zokuphila emhlabeni njengoko siyazi. Nangona kunjalo, kusekho ixesha lokususa umlambo. I-Percival isitshela ukuba umntu ngamnye ngumthombo wazo zonke izizathu, izimo, iingxaki kunye nezisombululo. Ngoko ke, ngamnye sinethuba, kunye nomsebenzi, ukuzisa uMthetho ongunaphakade, ubulungisa kunye nokudibanisa nehlabathi. Oku kuqala ngokufunda ukuzilawula thina-izifiso zethu, iimpumbo, ukutya, nokuziphatha.

"Injongo yale ncwadi kukuba ubonise indlela."

-HW Ukuhlaziywa